โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง: ลาดพร้าว-สำโรง

ระบบสี

สีกันไฟ ( มาตรฐาน ASTM )

error: Warning!!!