อาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตประเวศ

ระบบสี

สีกันสนิม 

สีน้ำมันทาทับหน้า

สีกันไฟ

error: Warning!!!