อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน: นครราชสีมา

สีรองพื้นปูนใหม่ โฟร์ พลัส

สีทับหน้าทาภายนอก โฟร์ พลัส

error: Warning!!!