ถังเก็บน้ำมัน: โรงงานน้ำตาล ราชบุรี

ระบบสี ฟีโนลิค และ สีกันไฟ

สำหรับงานโครงสร้าง งานท่อเหล็ก และงานถังเก็บน้ำมัน

 

error: Warning!!!