งานโครงสร้างเหล็ก และ ท่อเหล็ก นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย: ระยอง

ระบบสี: โพลียูรีเทน และ สีกันไฟ (มาตรฐาน ASTM)

error: Warning!!!