แลคเกอร์รองพื้นใส เบอร์ 400

แลคเกอร์รองพื้นใส เบอร์ 400

คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
แลคเกอร์รองพื้นใส เบอร์ 400 เป็นตัวทำละลายที่มีคุณภาพสูงโดยใช้ไนโตรเซลลูโลสเรซินคุณภาพสูง มีคุณสมบัติที่แห้งเร็วและมีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
การใช้งานที่แนะนำ:
LACQUER 400 SEALER ถูกใช้เพื่อการเป็นสีรองพื้นเคลือบเฟอร์นิเจอร์ไม้
ข้อมูลทางกายภาพ
ฟิล์มสี        ด้าน
ประเภทของเหลว/เรซิ่น        ALKYD RESIN
จำนวนส่วนประกอบ        1
เฉดสี        สีธรรมชาติ, แต่งสีได้
พื้นผิวที่ใช้งาน        ไม้
ปริมาณของแข็ง (%)        25 – 30%
ความถ่วงจำเพาะ (ที่ 25 องศาเซลเซียส)        1.00 +- 0.05
ความหนืด (ที่ 25 องศาเซลเซียส )        15 – 17 วินาที (อัตราส่วน 1:1)
จุดวาบไฟ       20 +- 2 องศาเซลเซียส

รหัสสินค้า: 59 หมวดหมู่:

รายละเอียด

ข้อมูลการใช้งาน:
การใช้      แปรง, การพ่น, การทา
ผลิตภัณฑ์ทับหน้าที่แนะนำ
รองพื้น LAQUER 400 SEALER
ทับหน้า LAQUER CLEAR GLOSS , LAQUER 400 COLOUR GLOSS
การเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน
พื้นผิวที่จะทาสีต้องได้รับการทำความสะอาดด้วยการขัดก่อนการทำสี
ความหนาฟิล์ม        (ทา 1 ครั้ง) 75 – 100 ไมรอน (ฟิล์มเปียก)
พื้นที่ปกคลุม        6 – 8 ตารางเมตร / กิโลกรัม
ตัวทำละลาย        ทินเนอร์ 4K เบอร์ 4001, 5006 ,5007
สารใช้ทำความสะอาด        ทินเนอร์ 4K เบอร์ 17
เวลาในการแห้ง (ที่ 30 องศาเซลเซียส)
1.แห้งสัมผัส       5 – 10 นาที
2.แห้งทาทับ       20 – 30 นาที
3.เพื่อการพ่นทราย       40 – 50 นาที
เวลาในการอบแห้งขึ้นอยู่กับการใช้ความหนาอุณหภูมิและความชื้น
การจัดเก็บและการจัดการ:
การจัดเก็บ     ผลิตภัณฑ์ต้องจัดเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี จากอุณหภูมิสูง ภาชนะบรรจุต้องปิดให้สนิท
การจัดการ        จัดการด้วยความระมัดระวัง. คนให้เข้ากันเพื่อใช้
การบรรจุ        170 กิโลกร้ม, 18 กิโลกรัม
สุขภาพและความปลอดภัย :
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา สวมชุดป้องกันที่เหมาะสมเช่นชุดคลุมระหว่างการทาสี
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ควรกำจัดสิ่งที่หกบนผิวหนังออกทันทีด้วยสบู่และน้ำ ควรล้างตาด้วยน้ำและไปพบแพทย์ทันที

error: Warning!!!