ซุปเปอร์การ์ด โคล ทาร์ จีแอล

ซุปเปอร์การ์ด โคล ทาร์ จีแอล

ข้อมูลทั่วไป:
ซุปเปอร์การ์ด โคลทาร์ จีแอล เป็นสี โคลทาร์ อีพ๊อคซี่ ระบบ 2 ส่วน ที่เป็นทั้งสีรองพื้นกันสนิมและสีทับหน้าในตัวเดียวกัน ใช้เป็นสารเคลือบผิวเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ทนทานต่อสารเคมี รวมถึง กรด-ด่าง และน้ำเค็ม
การใช้งาน :
เหมาะสำหรับงานพื้นผิวคอนกรีต เหล็ก โครงสร้างเหล็กที่ต้องอยู่ใต้น้ำ ทนการกัดกร่อนของสารเคมีและน้ำเค็ม
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :
สีของผลิตภัณฑ์       ดำ
ฟิล์มสี     เงา
ปริมาตรของเนื้อสี (%)      70+ – 2 (ASTM D2697 Modified)
ค่าความถ่วงจำเพาะ      1.5 ± 0.05
พื้นผิวใช้งาน      เหล็ก ไม้ คอนกรีต
จุดวาบไฟ
เนื้อสี   25 +- 2 องศาเซลเซียส
ตัวเร่ง   25 +- 2 องศาเซลเซียส
ความหนาสีฟิล์มสี      100-150 ไมครอน (ฟิล์มแห้ง)
การปกคลุมพื้นที่      (โดยทฤษฎี) 5-7.5 ตารางเมตร/ลิตร
เวลาในการแห้งที่ 25 องศาเซลเซียส
แห้งสัมผัส 3-4 ชั่วโมง
แห้งทาทับ 6-8 ชั่วโมง

รายละเอียด

ข้อแนะนำการใช้งาน
วิธีการใช้งาน      ทา, กลิ้ง, พ่น
อุณหภูมิระหว่างการทาสี      ไม่น้อยกว่า 10 °C
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด       ไม่มากกว่า 85 % R.H.
อัตราส่วนผสม    4 ส่วนของส่วน A ที่จะผสมอย่างสม่ำเสมอกับ 1 ส่วนของส่วน B (4: 1) โดยปริมาตร
Pot Life      3 ชั่วโมงที่ 25 องศาเซลเซียส (ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น)
ตัวทำละลาย      ทินเนอร์ 4K เบอร์ 65 5-10% (โดยปริมาตร)
สารทำความสะอาด       ทินเนอร์ 4K เบอร์ 65
การเตรียมพื้นผิวก่อนการทาสี :
พื้นผิวเหล็ก     – พ่นทรายตามมาตรฐาน SA 2.0 หรือขัดด้วยกระดาษทราย และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสิ่งสกปรกหรือน้ำมัน
พื้นผิวคอนกรีต      – คอนกรีตใหม่ควร ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน หากเป็นผิวคอนกรีตเก่า ให้ทำความสะอาด คราบสิ่งสกปรก ตะไคร่น้ำ และซ่อมแซมบริเวณพื้นผิวที่ชำรุดให้เรียบร้อย ก่อนทำสี
ระบบสีที่แนะนำ
SUPERGUARD COAL TAR GL 2 รอบ
การจัดเก็บและการจัดการ:
การจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ต้องเก็บในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีและป้องกันจากที่สูง
การจัดการ จัดการด้วยความระมัดระวัง . คนให้เข้ากันก่อนใช้
การบรรจุ      1 US.Gallon และ 5 US.Gallon
ความปลอดภัย       หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา สวมชุดป้องกันที่เหมาะสมเช่นชุดคลุมระหว่างการทำสี และหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง กำจัดสิ่งที่หกบนผิวหนังออกทันทีด้วยสบู่และน้ำ หากเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำและไปพบแพทย์ทันที

error: Warning!!!