สีกันไฟ ยูนิค อินทูเมสเซ้นท์ เพ้นท์-เอส ( ISO 834 )

สีกันไฟ ยูนิค อินทูเมสเซ้นท์ เพ้นท์-เอส ( ISO 834 )

ข้อมูลทั่วไป :
สีป้องกันไฟ ” ยูนิค อินทูเมสเซ้นท์ เพ้นท์- เอส ” เป็นสีที่ใช้สำหรับโครงสร้างเหล็กเมื่อถูกไฟหรือ
ความร้อน ฟิล์มสีจะเกิดการพองตัวเป็นชั้นที่หนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ช่วยหน่วงการส่งผ่านความร้อน และยับยั้งการ ลุกไหม้บริเวณพื้นผิวของวัสดุที่สามารถติดไฟได้
การใช้งาน :
ใช้กับพื้นผิวโครงสร้างเหล็กทุกประเภท รวมถึงพื้นผิวคอนกรีตในการทำโครงสร้างอาคาร โรงงาน ทุกประเภท
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :
สีของผลิตภัณฑ์         สีขาว
ปริมาตรของเนื้อสี (%)        76+ 2
ค่าความถ่วงจำเพาะ        1.40 ± 0.05
ความเงา        ด้าน
พื้นผิวใช้งาน         เหล็ก, คอนกรีต
ความหนาสี (เมื่อแห้ง)        500 ไมครอน
การปกคลุมพื้นที่ (โดยทฤษฎี)        0.9- 1.0 ตร.ม. / กก.
มาตรฐานทดสอบ : ISO 834

รหัสสินค้า: 2 หมวดหมู่:

รายละเอียด

ข้อแนะนำการใช้งาน
วิธีการใช้งาน         ทา, กลิ้ง, พ่น
อัตราส่วนผสม        เนื้อสี : ทินเนอร์ 5-10 %
ตัวทำละลาย        ทินเนอร์
อุณหภูมิระหว่างการทาสี        ไม่น้อยกว่า 10 °C
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด         ไม่มากกว่า 85 %
การเตรียมพื้นผิวก่อนการทาสี :
เตรียมพื้นผิวที่จะทาหรือกลิ้งสีให้สะอาด แห้ง ปราศจากคราบน้ำมันต่างๆ ก่อนเสมอ การทาสีแต่ละเที่ยวควรให้สีแห้ง อย่างน้อย 6 ชั่วโมง และทิ้งให้สีแห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้าหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
การเก็บรักษา และการเตรียมใช้งาน
การเก็บรักษา        ควรปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่เย็นมีอุณหภูมิต่ำ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อายุการเก็บ        12 เดือน ในถังที่ปิดฝามิดชิด และยังไม่ได้เปิดใช้งาน
การเตรียม    ควรเตรียมการใช้งานอย่างระมัดระวัง , ควรกวนสีก่อนใช้โดยการใช้เครื่องกวนรอบต่ำ
ขนาดบรรจุ        25 กิโลกรัม
สุขภาพ และความปลอดภัย
การใช้สีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่าสูดหายใจละอองของสี ควรใส่หน้ากากป้องกันเมื่อใช้สีทุกครั้ง และ หลีกเลี่ยงไม่ให้สีถูกผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาก และสบู่ทันที
ถ้าถูกตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด และปรึกษาแพทย์ทันที

error: Warning!!!