โลโก้สียูนีค

สีรองพื้นปูนเก่า

ข้อมูลทั่วไป:
น้ำยารองพื้นสำหรับปูนเก่า ช่วยยับยั้งและป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย ทนทานต่อการ พอง ลอกและช่วยเพิ่มยึดเกาะ
ของพื้นผิวและสีทับหน้า กลิ่นไม่ฉุน และมีค่าการระเหยของสารอินทรีย์ต่ำ
การใช้งาน :
สำหรับงานปูน คอนกรีต หรือปูนฉาบที่ผ่านการทาสีมาแล้ว มีสภาพสีหลุดลอกหรือมีลักษณะเป็นฝุ่นก่อนการทำสีทับหน้า
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ :
สีของผลิตภัณฑ์ ใส
ปริมาตรของเนื้อสี (%) 15+ 2
ค่าความถ่วงจำเพาะ 0.78-0.82 ± 0.05
พื้นผิวใช้งาน คอนกรีต
แห้งสัมผัส 10-15 นาที
แห้งทาทับ 1-2 ชั่วโมง
ความหนาสีฟิล์มสี 100 ไมครอน (ฟิล์มเปียก)
การปกคลุมพื้นที่ (โดยทฤษฎี) 6-8 ตารางเมตร/ลิตร

กลุ่มผลิตภัณฑ์​

สีน้ำอะครีลิคทาอาคาร

ขนาดบรรจุ

อายุการใช้งาน (ปี)

การใช้งาน

ข้อแนะนำการใช้งาน
วิธีการใช้งาน ทา, กลิ้ง
อุณหภูมิระหว่างการทาสี ไม่น้อยกว่า 10 °C
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด ไม่มากกว่า 85 %
การเตรียมพื้นผิวก่อนการทาสี :
เตรียมพื้นผิวที่จะทาหรือกลิ้งสีให้สะอาด แห้ง ปราศจากคราบน้ำมันต่างๆ ก่อนเสมอ การทาสีแต่ละเที่ยวควรให้สีแห้ง
อย่างน้อย 6 ชั่วโมง และทิ้งให้สีแห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้าหรือเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
ระบบสีที่แนะนำ
ผิวโลหะ
รองพื้น 1 รอบ ด้วย Neocoat Masonry Sealer
ทับหน้า 2 รอบ ด้วย สีน้ำอะครีลิต หรือ สีน้ำมันเคลือบเงา
การเก็บรักษา และการเตรียมใช้งาน
การเก็บรักษา ควรปิดฝาให้สนิท เก็บไว้ในที่เย็นมีอุณหภูมิต่ำ อากาศถ่ายเทได้สะดวก
อายุการเก็บ 12 เดือน ในถังที่ปิดฝามิดชิด และยังไม่ได้เปิดใช้งาน
การเตรียม ควรเตรียมการใช้งานอย่างระมัดระวัง , ควรกวนสีก่อนใช้โดยการใช้เครื่องกวนรอบต่ำ
ขนาดบรรจุ 1 ยูเอสแกลลอน / 5 ยูเอสแกลลอน
สุขภาพ และความปลอดภัย
การใช้สีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก อย่าสูดหายใจละอองของสี ควรใส่หน้ากากป้องกันเมื่อใช้สีทุกครั้ง และ
หลีกเลี่ยงไม่ให้สีถูกผิวหนัง ถ้าสีถูกผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาก และสบู่ทันที
ถ้าถูกตาควรล้างด้วยน้ำสะอาด และปรึกษาแพทย์ทันที