เกี่ยวกับเรา

ชื่อกิจการ : บริษัท ยูนิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ : ผู้ผลิตและจำหน่ายสี ประเภทสีทาบ้านและสีอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง : 104/35-36 หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

พื้นที่โรงงาน : 3,500 ตารางเมตร

มือถือ: (+66) 89 165 4479
ติดต่อ (โรงงาน): (+66)2 1746176 – 80
ติดต่อ (ฝ่ายขาย): (+66) 93 583 2993
Fax: (+66) 2 174 6181
อีเมล: unique.bangna@gmail.com

สถาบันการเงินที่สนับสนุน : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงค์)

วันที่เริ่มดำเนินกิจการ : วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

ประธานกรรมการบริษัท : นายวรรธพล บุญวงค์

error: Warning!!!