เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยูนิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสี ประเภทสีทาบ้านและสีอุตสาหกรรม

ปรัชญา

  • คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
  • ควบคุมดูแลคุณภาพการผลิตอย่างใกล้ชิด
  • บริการรวดเร็วและตรงเวลา
  • พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

พันธกิจ

  • รักษามาตรฐาน
  • รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
  • รักษาคุณภาพการบริการ

สินค้าแนะนำ

สินค้าแนะนำ

สีกันไฟยูนิคโปรดักซ์ มาตรฐานสากลโลก สีจะพองตัวเพื่อป้องกันและชะลอการทรุดตัวของโครงสร้างหลังการเผาไหม้ ภายในระยะนานกว่าชั่วโมง เหมาะสำหรับงานทาเหล็กโครงสร้างอาคารทุกชนิด

error: Warning!!!