ถังน้ำมันขนาดใหญ่ EGAT

งาน Renovate
จังหวัด : กระบี่