โรงยิมเนเซี่ยม

จังหวัด : ระยอง
พื้นที่รวม : 
5,000 ตรม.