อู่เรือ U WIN BO

งานสี EPOXY สำหรับท่าเรือ
ประเทศ : พม่า