โรงแรม อมันตรา (พัทยากลาง)

พื้นที่รวม : 10,088 ตรม.