มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่

อาคาร ปฎิบัติการคหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงใหม่
พื้นที่รวม : 
8,200 ตรม.