ติดต่อโทร :

0-2174-6176-80

 th

โครงการต่างๆ

 

>> ดาวน์โหลดโครงการต่างๆ

 

งานสีกันไฟ

ITALIAN THAI : พื้นที่รวม : 20,000 ตรม.

SAIM YAMATO จ.ระยอง : พื้นที่รวม : 1,300 ตรม.

 

โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ชลบุรี

ภูเก็ตแฟนตาซี : พื้นที่รวม 62,700 ตรม.

 

 

งานสีอีพ็อกซี่

งานพื้น EPOXY โรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็ก : พื้นที่รวม 325 ตรม.

โรงงาน MINI FACTORY : พื้นที่รวม 6,000 ตรม.

 

RENOVATION ถังน้ำมันขนาดใหญ่ EGAT จ.กระบี่

อู่เรือ U WIN BO ประเทศพม่า งานสีEPOXY สำหรับทาเรือ

 

 

งานสีน้ำทาอาคาร

โรงยิมเนเซี่ยม จ.ระยอง : พื้นที่รวม 5,000 ตรม.

DUSIT GRAND PARK จ.ชลบุรี : พื้นที่รวม 24,000 ตรม.

 

โรงแรม อมันตรา (พัทยากลาง) : พื้นที่รวม 10,088 ตรม.

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลอีสาน

 

 

งานสีทาโครงสร้างและสีพิเศษ

ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า FLY NOW : พื้นที่รวม 100,000 ตรม.

MONOPLACE HYPERBARIC : REIMERS SYSTEM, INC.

 

อาคาร ปฎิบัติการคหกรรม ม. ราชภัฎเชียงใหม่ : พื้นที่รวม 8,200 ตรม.

อาคารคัดแยกมูลฝอย : พื้นที่รวม 12,000 ตรม.