ติดต่อโทร :

0-2174-6176-80

 th

ติดต่อเรา

 

ที่ตั้ง 104/35-36 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

พื้นที่โรงงาน 3,500 ตารางเมตร

ติดต่อ (โรงงาน) (+66)-2174-6176-80

ติดต่อ (ฝ่ายขาย) (+66)9-3583-2993

โทรสาร (แฟกซ์) (+66)-2174-6181

อีเมล unique.bangna@gmail.com

เว็บไซต์ www.uniqueproducts.co.th

 

%e0%b8%9a-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c_941

%e0%b8%9a-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c_9025

%e0%b8%9a-%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b9%8c_9402

DCF 1.0