ติดต่อโทร :

0-2174-6176-80

 th

ข้อมูลบริษัท

 

ชื่อกิจการ :

   บริษัท ยูนิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการ :

   ผู้ผลิตและจำหน่ายสี ประเภทสีทาบ้านและสีอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง :

   104/35-36 หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

พื้นที่โรงงาน :

   3,500 ตารางเมตร

ติดต่อ(โรงงงาน) :

   (+66)-2174-6176-80

ติดต่อ(ฝ่ายขาย) :

   (+66)9-3583-2993

โทรสาร(แฟกซ์) :

   (+66)-2174-6181

อีเมล์ :

   unique.bangna@gmail.com

สถาบันการเงินที่สนับสนุน :

   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

   และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี แบงค์)

ปีที่เริ่มดำเนินกิจการ :

   วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2534

ประธานกรรมการบริษัท :

   นายวรรธพล บุญวงค์